Editura ICRV

Editura ICRV a fost fondată în 28 iulie 2009, odată cu aparția studiului monografic Cronici bisericești. Manuscrise din Banat, secolele XIX-XX de Valeriu Leu și Costa Roșu, continuarea studilui Carte veche românească, pentru care autorii au fost laureați cu premiul Academiei Române. Tipărirea primului volum a însemnat și fondarea primei biblioteci a Editurii ICRV și anume Biblioteca Cartea științifică, în cadrul căreia, în colecția Cercetări - seria Documente bănățene, sunt publicate rezultatele cercetărilor științifice realizate de Institutul nostru Cultural, împreună cu colaboratorii Institutului. În cadrul bibliotecii Cartea științifică, pe parcursul ultimilor trei ani, au apărut 15 volume monografice, din totalul de 36 de cărți și publicații. Până la sfârșitul anului 2012, al cincilea an de activitate a Institutului nostru Cultural, și aproape patru ani de existență a Editurii ICRV, doată cu realizarea Planului editorial pe anul în curs, Institutul nostru Cultural se va bucura de 40 de cărți și publicații, ce înseamnă că, începând cu primul studiu monografic tipărit, în fiecare lună a apărut o nouă realizare editorială.

În cadrul bibliotecii Cartea științifică, prin tipărirea Dicționarului preoților români din Banatul sârbesc (1761-2011) de Costa Roșu, în anul 2011 s-a fondat și seria Lexicoane. Dicționare. Pe parcursul anilor, în vederea prezentării cât mai bune a valorilor culturale și spirituale ale românilor din aceste spații, Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina a publicat și două volume în limba sârbă, în cadrul bibliotecii Naučna knjiga, fiind vorba de Românii din Voivodina. Istorie, demografie și identitate românească în localitățile din Voivodina, de Mircea Măran și Lexiconul personalităților române din Voivodina (1730-2010) de Costa Roșu.

În aceeași bibliotecă, în anul 2012, ICRV a întemeiat și o serie nouă a documentelor bănățene, cea de Lucrări de doctorat, în care sunt și vor fi publicate tezele elaborate pe teme ce vizează cultura și identitatea românilor din Voivodina. Astfel, lucrarea care inagurează seria respectivă este elaborată de Brândușa Juică, pe tema Literaturii române din Voivodina 1945-1989, care a apărut în ziua de 14 septembrie 2012, când românii ortodocți au sărbătorit „înălțarea Sfintei Cruci”. În aceeași serie, în ziua de 25 septembrie, de sub teascurile tiparului a apărut și teza de doctorat pe tema Vasko Popa: Stringența unei integrale, în limba română, elaborată de Ljubica Rajkić din Reșița.

În această perioadă, relativ scurtă, dar, cu o activitate foarte intensă, conform Progarmului de Activitate, în cadrul Editurii ICRV s-au întemeiat și alte biblioteci mai specifice: precum Biblioteca Monografii, Colecția Caiete, întemeiată în primul an editorial, în cadrul căreia au apărut pagini de istorie culturală, contribuții la istoria Banatului, mai concret, contribuții la istoria monografiilor satelor Mărghita, Glogoni și Iabuca, ale autorilor Olimpia Pancaricean din Plandiște, respectiv Ilie Baba din Satu-Nou; apoi Biblioteca Cartea românească, bibliotecă întemeiată în anul 2010, odată cu apariția volumului Îndrumător pentru bilbiotecari, de Marius Motoșan, bibliotecar din Reșița și Diana Ocolișan, coordonatorea Bibliotecii Centrale ICRV „Dr. Valeriu Leu”. În anul 2010, conform Protocolului de Colaborare între Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina și Consiliul Județean Timiș, ca proiect editorial realizat în comun de Editur aICRV din Zrenianin și Editura Eurostampa din Timișoara, rezultat al proiectului capital Folclor literar bănățean în versuri și proză, vol. I, colectat și selectat de folcoristul Costa Roșu, volumul care a deschis Biblioteca Folclor bănățean.

În anul 2011 au fost întemeiate doă biblioteci: Biblioteca RePrint, Coleție Patrimoniu, care cuprinde reeditarea , în serii bibliofile, a cărților și pbulicațiilor de patrimoniu al etniei române din Voivodina; și Biblioteca Opere alese, care cuprinde pagini, atât de necesare, de antologii literare, bibliotecă care în anul 2012 s-a lărgit cu o ediție nouă, cea de Pagini rememorate, care aduc opere alese ale scriitorilor și publiciștilor români din Voivodina, oferind publicului cititor pagini desprinse din beletristica noastră, sau pagini care au dat un sens intereselor față de cercetarea științifică.