Evenimente

Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina, conform strategiei și misiunii propuse, a inițiat și a organizat mai multe manifestări științifice, sesiuni de comunicări și mese rotunde cu participanți din țară și de peste hotare (în colaborare cu instituțiile asemănătoare și cu asociații românești din Voivodina și din România) și a sprijinit, în diferite moduri, realizarea unor programe concrete referitoare la cel mai importante manifestări culturale și științifice ale etniei române din Voivodina, fapt prin care și-a adus contribuția concretă la promovare valorilor culturale, artistice și spirituale ale etniei române din aceste sapții, precum și la dezvoltarea culturii în genere a românilor din Voivodina.

Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina a organizat, în colaborare cu instituțiile de știință și cultură, din țară și din străinătate, 15 conferințe și sesiuni științifice, pe diferite teme care valorifică cultura și valorile spirituale, trecutul, patrimoniul cultural și identitatea românilor din aceste spații. Instititutul nostru Cultural a organizat aceste întâlniri, de înaltă ținută științifică, sub auspiciile Guvernului P.A. Voivodina și ale Consiliului Național Român din Serbia, în primul rând, dar și sub egida Consiliului Județean Caraș-Severin, Consiliului Județean Timiș și Consiliul Județean Alba. În perioada martie 2008- decembrie 2012, cuprinsă în acest raport, Institutul a organizat cinci ediții ale Salonului Internațional „Cărții și publicații românești din Banat”, apoi 16 expoziții de fotografii, expoziții de cărți, documente și publicații, precum și expoziții de pictură, grafică și ceramică, vernisate în 22 de locuri. De asemenea, în evenimentele ICRV au cuprins și organizarea celor 12 serate literare și lansări de carte, cu participarea condeierilor români din Voivodina și din România, precum și un festival de poezie și o tabără de pictură.