Manifestările științifice (reuniuni, sesiuni, colocvii, conferințe)

 • Simpozionul despre literatura și presa în Banat este organizat împreună de Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina și Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu” al Academiei Române, Filiala Timișoara, conform Convenției de Colaborare, semnată la CASA Institutului pe data de 11 martie 2010, prin care s-a demarat grandiosul proiect de lungă durată privind elaborarea Enciclopediei Banatului istoric, și care se organizează la Zrenianin în fiecare primăvară,
 • Simpozionul Științific Internațional „Literatura și presa în Banat”, 6 și 7 mai 2011, Zrenianin; 6 și 7 aprilie 2012, Zrenianin
 • 110 de ani de la apariția revistei „Amicul poporului din Torontal”, 19 martie 2009 Zrenianin
 • Conferința „Portul ardelenesc la românii din Voivodina” – 19 iunie 2009, Zrenianin
 • Conferința „Rădăcinile comune ale românilor și sârbilor în cultura Banatului” – 13 august 2009, Torac
 • Conferința „Trecut istoric și cultural al Banatului”, 17 august 2009, Oravița
 • Conferința „Valorile și cultura Banatului istoric I”, 21 august 2009, Jimbolia
 • Conferința „Valorile și cultura Banatului istoric II”, 10 septembrie 2009, Cenei
 • Sesiune științifică „Centenarul fanfarei din Coștei”, 7 august 2010,
 • Conferința „Românii din Voivodina – rolul Institutului de Cultură al Românilor din Voivodina în păstrarea identității naționale”, 14 mai 2010, Rijeka
 • Sesiunea științifică „Coștei-650 de ani”, 4-7 august 2011, Coștei
 • Sesiunea științifică „275 de ani de învățământ românesc din Voivodina”, 5 august 2011, Alibunar
 • Colocviu Omagial „Ion Bălan – viața și opera”, 25 octombrie 2011, Iablanca
 • Sesiune științifică „Vichentie Petrovici -Bocăluț: 100 de ani de la naștere și Orchestra Lyra – 85 de ani de activitate”, 23 august 2012 Torac
 • Simpozionul Internațional „Banatul-istorie și multiculturalitate”, ediția a XVIII-a, 24,25 mai 2013, Reșița
 • Simpozionul Internațional „Personalități Bănățene în Cultura Românească”, ediția a III-a, 17, 18 octombrie, 2013; împreună cu Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu” al Academiei Române-Filiala Timișoara
 • Simpozionul Internațional „Istorie și Cultură în Banat”, 25, 26 octombrie 2013, Giroc
 • Promovarea și prezentarea producției editoriale ale Institutului de Cultură al Românilor din Voivodina, în luna 4-21 ianuarie cu prilejul Zilelor „Emil Petrovici”, 2014
 • Manifestarea „Eminescu și Banatul” dedicată marelui poet Mihai Eminescu, împreună cu școala generală „George Coșbuc” din Torac și Biblioteca Județeană „Paul Iorgovici”, 16 ianuarie 2014, Torac
 • Festivalul Internațional de Etno-Folk-Film-Documentar-Minoritar, ediția a XI-a, aprilie, mai 2014, Torac
 • Simpozionul Internațional „Banatul – istorie și multiculturalitate”, ediția a XIX-a, 11, 12 și 13 iulie 2014, Zrenianin
 • Promovarea și prezentarea producției editoriale ale Institutului de Cultură al Românilor din Voivodina, la Bar, la Centrul de Cultură, cu prilejul semnării Protocolului de Colaborare, la Rijeka (Muzeul Orașului) iulie, 2014
 • Simpozionul „Literatura și presa în Banatul istoric”, ediția a IV-a, 16 și 17 octombrie 2014, Zrenianin
 • Festivitățile de Iarna ale Fundației, ediția a XVII-a, 20 decembrie 2014, Torac
 • Expoziție de fotografii „Biserici Ortodoxe Românești din Banatul sârbesc”, la Reșița și Caransebeș, (Biblioteca Paul Iorgovici și la Episcopia Caransebeșului), martie 2014
 • Promovarea și prezentarea producției editoriale ale Institutului de Cultură al Românilor din Voivodina, La Mako în Ungaria (Muzeul istoric) cu prilejul semnării Protocolului de Colaborare, decembrie 2014
 • Simpozion omagial dedicat celor 250 de ani de la nașterea ilustrului cărturar bănățean Paul Iorgovici, cu genericul „Cărturari bănățeni în contextul național și european”, în colaborare cu biblioteca județeană din acest oraș, 18 noiembrie 2014, Reșița
 • Zilele „Emil Petrovici” (împreună cu Societatea Română de Etnografie și Floclor din Voivodina), la Torac, ianuarie 2015
 • „Eminescu în durată eternă” , împreună cu școala generală „George Coșbuc”, la Torac și la Timișoara împreună cu Filiala Academiei Române, o Conferință de comunicări pe tema culturii naționale , ianuarie 2015
 • Seminar de educație pe tema scrierea proiectelor europene, împreună cu Consiliul Național al Minorității Naționale Române din Serbia, Zrenianin 2014
 • Simpozionul Internațional „Banatul – istorie și multiculturalitate”, ediția a XX-a, 26,27, 28 iunie 2015, Reșița
 • Semnarea Protocolului privind crearea „Fondului Costa Roșu” la Biblioteca Academiei Române, 2015, Timișoara
 • Simpozionul „Interferențe Cutlurale: Banat-Transilvania”, organizat împreună cu Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu” din Timișoara și Biblioteca „Lucian Blaga” din Alba Iulia, la care au participat importante personalități din mediul științific, spiritual, cultural, academic și lingvistic de la noi și din România între care și academicienii Marius Sala, vicepreședintele Academiei Române și Ion Păun Otiman, secretar general al Academiei Române, 2015
 • Simpozionul Internațional „Folclor-literar – memorie și creație – 130 de ani de la nașterea folclorisului bănățean Iosif Bogdan”, Deliblata 2015
 • Festivitățile de iarna ale Fundației , ediția a XVIII-a, 19 decembrie 2015, Torac
 • Cu prilejul Simpozionului „Spiritualitatea română. Contribuții bănățene”, organizat de Ziua Culturii Naționale de Academia Română-Filiala Timișoara, Tezaurele Culturii Române din Voivodina. A avut loc lansarea Enciclopediei Banatului, vol. I Literatura, care cuprinde 37 de scriitori români din Voivodina, 15 ianuarie 2016, Timișoara
 • Semnarea protocolului de colaborare cu Consiliul Județean Galați și Universitatea „Dunărea de jos”, Facultatea de Literatură, Lingvisitică și Jurnalism, 29 mai 2016, Galați
 • În cadrul programului de promovare a valorilor noastre spirituale, a organizat la Bar, în Muntenegr, îmreună cu Centrul de Cultură al Comunei Bar, în zilele de 25, 26, 27 august 2016, la Palatul Regelui Nikola și Biblioteca Orașului „Nopțile Culturale românești ale Institutului”.
 • Reprezentanții Institutului au participat la Aniversarea a 150 de ani de existență a Academiei Române, 4 aprilie 2016, Timișoara
 • Congresul Internațional de Istorie a Presei , cu tema „Tradiții ale presei științifice”, organizat împreună cu Asociația Română de Istorie a Presei și Societatea Enciclopedică a Banatului (cu sprijinul financiar al acestora), ediția a IX-a, 14-16 aprilie 2016, Timișoara, Zrenianin
 • Simpozionul Internațional „Banatul – istorie și multiculturalitate”, ediția a a XXI-a, 14, 15, 16 iunie 2016, Zrenianin
 • Simpozionul „Literatura și presa scrisă în Banat”, ediția a VI-a, 14, 15, 16, iunie 2016, Zrenianin
 • „Târgul de cărți și publicații românești”, la care și-au prezentat producția editorială: Institutul pentru Editarea Manualelor din Novi Sad, Editura ICRV din Zrenianin, C.P.E. ”„Libertatea”, Editura Fundației din Novi Sad, Editura Academiei Române din București, Editura David Press Print din Timișoara, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” din Alba Iulia, Bibloteca Județeană „Paul Iorgovici” din Reșița, S.C.L. „Tibiscus” din Uzdin, Centrul Cultural din Bar și Muzeul Orașului Rijeka, 16 iunie 2016, Zrenianin
 • Simpozionul Intrenațional „Banat-transilvania. Istorie și Multiculturalitate”, ediția a II-a. Simpozionul a fost organizat de Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” din Alba Iulia, Biblioteca Academiei Române-Filiala Timișoara și Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina, cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Alba și al Universității „1 Decembrie”, 20-22 mai 2016, Alba Iulia
 • „Întâlniri Omagiale”, spre sfârșitul anului 2016, au fost omagiați scriitori Nicolae Sârbu din Reșița, fostul director al Bibliotecii Județene „Paul Iorgovici” și scriitorul nostru Ion Miloș, originar din Sutiesaca dar care a trăit în Suedia.
 • Poetul și omul de știință dr. Crișu Dascălu la 75 de ani, directorul Institutului de Studii Banatice „Titu Maiorescu” al Academiei Române, scriitorul și publicistul Vasa Barbu la 60 de ani, redactorul responsabil al Editurii Libertatea și profesorul universitar, istoricul și omul de știință dr. Ion Dejan la 90 de ani, originar din Torac, acum în California SUA, 25 noiembrie 2016, Zrenianin
 • Ziua Culturii Naționale , Academia Română – Filiala Timișoara, 15 ianuarie 2017, Timișoara
 • Festivitățile de Iarna ale Fundației, ediția a XIX-a, 17 decembrie 2016, Torac
 • Omagial Ion Păun Otiman , 31 mai 2017, Timișoara
 • 270 de ani de la venirea românilor din Ardeal, 03 septembrie 2017, Iancov Most
 • 250 de ani – Torac, 09, 10 septembrie 2017, Torac