Directorul Institutului

Costa Roșu (funcție voluntară în perioada martie 2008 - decembrie 2012)
Todor Ursu (din perioada 2013-2017)
Todor Ursu (2017-2021)

Consiliul de Administrație al ICRV (numit în 10 iulie 2012 cu Hotărârea Parlamentului P.A. Voivodina, constituit în ședința din 2 octombrie 2012)

Mr. Marcel Drăgan, președinte
Dr. Romanța Iovanovici
Ass. Drd. Rodica Ursulescu-Miličić
Prof. Rodica Petrovici
Prof. dr. Ileana Magda
Prof. Rodica Almăjan
Igor Ungur
Alina Iorga
Todor Ursu

Comitetul de Control al Institutului (2017-)

Marinica Baloș, președinte
Paula Petrovici
Diana Ocolișan

Consiliul Științific al Institutului

Dr. Mircea Măran, Vârșeț, președinte
Dr. Marina Puia-Bădescu, Novi Sad
Dr. Maria Bâtcă, București
Dr. Nicolae Bocșan, Cluj
Nicu Ciobanu, Novi Sad
Dr. Crișu Dascălu, Timișoara
Drd. Aleksandra Ɖurić-Milovanović, Belgrad
Acad. Nicolae Edroiu, Cluj
Dr. Niță Frățilă, Novi Sad
Dr. Ion Lelea, Vârșeț
Dr. Carmen Albert, Reșița
Acad. Ioan-Aurel Pop, Cluj
Costa Roșu, Novi Sad
Dr. Biljana Sikimić, Belgrad
Dr. Josef Wolf, Tübingen

Fondul ICRV de arte plastice

Viorel Flora, Zrenianin, coordonatorul artistic

Constiliul de Administrație al Institutului (perioada 19 mai 2008 - 10 iulie 2012)

Mr. Marcel Drăgan, președinte
Rodica Almăjan
Viorel Bălăgean
Monica Boldovină Bugle
Alexandru Bugar
Pr. Moise Ianeș|
Dr. Adrian Negru
Prof. Rodica Petrovici
Mr. Rodica Ursulescu Miličić

Comitetul de Control al Institutului (2012-2016)

Nicu Cirișan, președinte
Diana Ocolișan
Mariana Rachitovan

Editura ICRV

Nicu Ciobanu, Novi Sad (redactor responsabil, până în 2013)
Costa Roșu, Novi Sad (redactor șef și responsabil, din 2013 - )

Consiliul de specialiști

Petru Mohan
Aurel Brăgean
Mr. Ferenc Németh
Jovan Paunović
Slađana Rošu

Persoane în raport de muncă

Camelia Bugar
Alina Iorga-Knežević
Diana Ocolișan
Todor Ursu
Igor Ungur (până în iunie 2013)

Comitetul de Control al Institutului (perioada 19 mai 2008 - 10 iulie 2012)

Nicu Cirișan, președinte
Viorel Besu
Pera Ocolișan

Consiliul de Administrație al ICRV (numit în 2017 cu Hotărârea Parlamentului P.A. Voivodina, constituit în ședința din)

Marinel Bugar, președinte
Alina Iorga
Camelia Bugar
Norica Rașa
Lidia Cina
Gheorghe Ianeș
Elena Cojocar
Virginia Popovici
Romanța Iovanovici

Consiliul editorial

Dr. Biljana Sikimić, Belgrad, președinte
Prof. Rodica Almăjan
Dr. Minerva Condan
Dr. Draghișa Iovanovici
Dr. Romanța Iovanovici
Felicia Marina Munteanu
Dr. Laura Spăriosu
Ass. Drd. Rodica Ursulescu - Miličić

Consiliul de bibliotecari Biblioteca Centrală a ICRV

Irina Baloș, Torac
Tania Baloș, Torac
Camelia Bugar, Ecica
Mugurel Bunda, Cuvin
Vănică Danița, Jamul-Mic
Todor Idvorean, Novi Sad
Alina Iorga, Torac
Ionela Mengher, București
Diana Ocolișan, Torac
Virginia Šarac, Panciova
Mariana Stratulat, Coștei
Florin Ursulescu, Novi Sad
Todor Ursu, Torac
Daniela Voina, Iancaid