Jавни конкурс за избор директора Завода за културу војвођанских Румуна
ICRV Press

Jавни конкурс за избор директора Завода за културу војвођанских Румуна

На основу члана 35. став 2. и члана 36. Закона о култури („Сл. гласник РС“ бр 72/2009, 13/2016, 30/2016 - испр. и 6/2020), члана 12. став 1. тачка 8. Одлуке о оснивању Завода за културу војвођанских Румуна ( „Сл. лист АП Војводине“ број 7/2008 и 3/2010) и члана 23. став 1. тачка 8. Статута Завода за културу војвођанских Румуна, Управни одбор Завода за културу војвођанских Румуна је на седници одржаној дана 22. априла 2021. године, донео: О Д Л У К У о расписивању јавног конкурса за избор директора Завода за културу војвођанских Румуна Мандат директора трајe 4 године. Јавни…
Continuare
Concurs public pentru alegerea directorului Institutului de Cultură al Românilor  din Voivodina
ICRV Press

Concurs public pentru alegerea directorului Institutului de Cultură al Românilor din Voivodina

În baza articolului 35 alineatul 2 și articolului 36 din Legea Culturii („Monitorul oficial al Republicii Serbia” nr.72/2009, 13/2016, 30/2016-rect. și 6/2020), articolului 12 alineatul 1 punctul 8 din Hotărârea privind înființarea Institutului de Cultură al Românilor din Voivodina („Buletinul oficial al P.A.V.” nr. 7/2008 şi 3/2010) și articolului 23 alineatul 1 punctul 8 din Statutul Institutului de Cultură al Românilor din Voivodina, Consiliul de Administrație al Institutului de Cultură al Românilor din Voivodina în ședința din 22 aprilie 2021 a adus: HOTĂRÂRE de anunţare a concursului public pentru alegerea directorului Institutului de Cultură al Românilor din Voivodina Mandatul de…
Continuare
Acad. Eugen Simion în vizită la Institutul de Cultură
ICRV Press

Acad. Eugen Simion în vizită la Institutul de Cultură

Acad. Eugen Simion, directorul general al Institutului de Istorie și Teorie Literară ”George Călinescu” al Academiei Române din București, a efectuat o vizită la Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina, sâmbătă pe data de 27 octombrie. Cu ocazia vizitei domnului acad. Eugen Simion, a fost prezentată activitatea Institutului de către directorul Todor Doru Ursu. Domnului academician a fost prezentată și actuala stare a învățământului a românilor din Voivodina de către doamna Țăran Anișoara, coordonatoarea Departamentului pentru învățământ în cadrul Consiliului Național al Minorității Naționale Române, precum și învățământul la nivel de facultate de către prof. univ. dr. Virgina Popovici de…
Continuare
Sărbătorirea Zilei Limbii Române
ICRV Press

Sărbătorirea Zilei Limbii Române

Astăzi, la ora 19:00, în incinta Școlii Generale ”George Coșbuc” din Torac va avea loc sărbătorirea Zilei Limbii Române, prima manifestare din cadrul proiectului ”Anul 2018 - Centenarul Marii Uniri celebrat în imagini, muzică și cuvinte la românii din Voivodina” finanțat de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni. Beneficiarul acestui proiect este Consiliul Național al Minorității Naționale Române din Republica Serbia, în parteneriat cu Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina, Casa de Presă și Editură ”Libertatea” și Orchestra de Muzică Populară a Românilor din Voivodina. În organizarea acestui eveniment participă și Școala Generală ”George Coșbuc” din Torac.
Continuare