Sprijin ICRV

Pe lângă activitatea de bază, orientată spre cercetări științifice pe tărâm istoric, demografic, cultural, filologic, istorico-literar, artistic etc. și activitatea de valorificare a rezultatelor acestor cercetări prin editare publicațiilor periodice proprii și cărți, respectiv prin organizarea manifestărilor cu caracter științific, cultural și artistic, Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina și-a propus, cu scopul de a revigora viața culturală a românilor din acest areal, promovarea și susținerea proiectelor de dezvoltare a amatorismului cultural. Astfel, în acești cinci ani, Institutul nostru Cultural a acordat sprijin concret numeroaselor organizații și asociații românești din Voivodina, cu orientare culturală și științifică, sprijinind organizarea manifestărilor tradiționale ale românilor din Voivodina.

Structura, misiunea și obiectivele principale, respectiv programul de activitate, dar mai întâi, programul de fondare și dezvoltare al Institutului de Cultură al Românilor din Voivodina, Costa Roșu, în calitate de președinte al Fundației, le-a elborat consultându-i pe prietenii săi, academicieni, istorici și cercetători, profesori universitari și oameni de cultură și știință din centrele universitare din Belgrad, Novi Sad, Zrenianin, Panciova, Vârșeț, dar și din București, Cluj-Napoca, Timișoara, Reșița, promovând ideea fondării unei astfel de instituții la întâlnirile organizate în cadrul Simpozionului Științific Internațional „Banatul – trecut istoric și cultural” organizat de Fundația Română de Etnografie și Folclor din Voivodina. În această ordine de idei, este natural că Institutul nostru Cultural a stabilit colaborarea cea mai strânsă și fructuoasă tocmai cu această fundație a românilor din Voivodina.

În perioada martie 2008- decembrie 2012, Institutul nostru Cultural a oferit sprijin concret Societății, respectiv Fundației Române de Entografie și Folclor din Voivodina, organizând împreună cinci ediții ale Simpozionului „Banatul – trecut istoric și cultural”, sprijinind și organizarea Festivităților de Iarna ale Fundației, care cuprind Praznicul Obiceiurilor de Iarna, Festivalul Internațional de Etno-Folk-Film-Documentar Minoritar.

De asemenea, sprijin concret a fost acordat și Consiliului Marelui Festival de Folclor și Comitetelor Locale de organizare din Ecica (2009), Uzdin (2010), Coștei (2011), Torac (2012), Sân-Mihai (2013), Grebenaț (2014), Uzdin (2015), Ecica (2016), Sutiesca (2017).

2009 – 2017 – perioadă în care Institutul nostru Cultural a sprijinit și organizara edițiilor ale Festivalului de Muzică Ușoară „Tinerețea cântă”, care în fiecare an are loc la Uzdin.

Sprijin concret a fost acordat și organizării Competițiilor Republicane la Limbă și Literatură Română din Republica Serbia, la care în fiecare an participă cei mai buni elevi români din Voivodina, care cu sprijinul Institutului au participat, în mai multe rânduri, la Tabăra de perfecționare a limbii române, și cărora Institutul nostru Cultural a donat cărți, dicționare și abonându-i la revistele „Tradiția” și „Tinerețea”, editate de Societatea (Fundația) Română de Etnografie și Folclor din Voivodina și Casa de Presă și Editură Libertatea.

În această perioadă de cinci ani, mai multe societăți și organizații românești din Voivodina s-au bucurat de sprijinul concret al Institutului de Cultură al Românilor din Voivodina, precum Societatea Literar-Artistică „Tibiscus” din Uzdin, pentru organizarea celei de-a XIX-a ediții a Festivalului Internațional de poezie „Drumuri de spice”, apoi Centrul Românesc pentru Instituțiile Democratice și Drepturile Omului, pentru organizarea edițiilor din 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 a Coloniei de arte plastice a elevilor din școlile românești din Voivodina „Lumea colorată a copilăriei”, Asociația Românilor „Bega” din Zrenianin, care, sub egida Institutului nostru Cultural, în seara de 4 mai 2012 a organizat ediția întâia a Festivalului Internațional de Romanțe și Cântece de Pahar, precum și Fondul Europa pentru editarea numărului din 2012 a revistei de știință și artă în tranziție – Europa.

La solicitarea organizatorilor, Institutul nostru Cultural a sprijinit în mod deosebit marcarae unor jubilee și aniversări ale românilor din Voivodina, precum Centenarul Fanfarei din Coșei, organizat în anul 2010 de cele două Societăți Cultural-Artistice „Mihai Eminescu” și „Eminescu” din Coștei, apoi marcarea a 140 de ani de activitate a Corului din Satu-Nou, organizat de Departamentul de Artă și Cultură DAC din Satu-Nou, Festivalul Jubiliar – Uzdin 2010 etc. Cu scopul de a revigora viața culturală în zonele rurale populate cu românii din Voivodina, Institutul nostru a sprijinit unele societăți culturale, respectiv comunități locale în care unele conținuturi culturale și artistice s-au desfășurat în mod organizat sub genericul „Zilele Culturii…”, sprijinind astfel unele evenimente culturale organizate la Cuvin, Glogoni, Coștei și Torac.

Mai multe societăți culturale și formații cultural-artistice din Iancaid, Ecia, Torac, Iablanca și Ovcea cu sprijinul și prin intermediul Institutului nostru, s-au prezentat la unele dintre cele mai importante manifestări culturale organizate în județul Timiș.