Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina

Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina inițiază și sprijină proiecte de promovare a multiculturalității și interculturalității în Voivodina, proiecte de dezvoltare a amatorismului cultural, dar și de cultivare și păstrare a patrimoniului cultural românesc pe aceste meleaguri.
Activitatea Institutului
Întreaga activitatea a Institutului de Cultură al Românilor din Voivodina, realizată conform Programelor de activitate, de lungă durată și cele anuale, adoptate de Consiliul Național al Minorității Naționale Române din Republica Serbia și de Guvernul Provinciei Autonome Voivodina, iar mai întâi de membrii Consiliului de Administrație al ICRV...
Read More
Patrimoniu
Primele atestări documentare cu privire la prezența românilor în această zonă datează încă din secolele XIV și XV, perioade în care românii au trăit în comun cu alte popoare aducându-și contribuția la dezvoltarea unei prietenii tradiționale și relații de bună vecinătate.
Read More
Editura
Editura ICRV a fost fondată în 28 iulie 2009, odată cu aparția studiului monografic Cronici bisericești. Manuscrise din Banat, secolele XIX-XX de Valeriu Leu și Costa Roșu, continuarea studilui Carte veche românească, pentru care autorii au fost laureați cu premiul Academiei Române. Tipărirea primului volum a însemnat și fondarea primei biblioteci a Editurii ICRV...
Read More

Press