Activitatea Institutului

Întreaga activitate a Institutului de Cultură al Românilor din Voivodina, realizată conform programelor de activitate, de lungă durată și cele anuale, adoptate de Consiliul Național al Minorității Naționale Române din Republica Serbia și de Guvernul Provinciei Autonome Voivodina, iar mai întâi de membrii Consiliului de Administrație al ICRV, este organizată și condusă de Costa Roșu, ales în funcție de director de Guvernul Voivodinei. Fiecare Program, elaborat și prezentat de directorul Institutului cuprinde activități și proiecte anuale de cercetare, proiecte privind promovarea și dezvoltarea culturii, științei și limbii române pe teritoriul P.A. Voivodina, acțiuni de păstrare a patrimoniului și bunurilor culturale, sprijinul acordat unor manifestări tradiționale ale românilor din Voivodina, a amatorismului cultural în genere, precum și proiecte editoriale orientate spre valorificarea cercetărilor efectuate, proiecte editoriale capitale și proiecte de lungă durată.

Astfel, la propunerea directorului, în baza Programelor de activitate, pe marginea cărora se poartă discuții și dezbateri la ședințele colectivului ICRV, Institutul nostru Cultural se mai ocupă și de activități care cuprind promovarea, păstrarea, dezvoltarea și organizarea multiculturalismului și interculturalismului pe teritoriul Voivodinei;  colaborări cu instituțiile și organizațiile de cultură și artă din Republica Serbia și din strănătate; stabilirea legăturilor și colaborării instituțiilor de cultură, a organizațiilor și indivizilor din P.A. Voivodina cu instutuțiile și organizațiile internaționale (Consiliul Europei, Pactul de Stabilitate în Europa de Sud-Est, Uniunea Europeană, UNESCO și altele); promovarea egalității inițiativelor de stat, particulare și civice în domeniul culturii și artei; activități normative în domeniul culturii și artei și conformării ei cu standardele europene; orientării de piață în vederea îmbunătățirii condițiilor de muncă și activității subiecților din domeniul culturii; creația artistice a tinerelor talente; perfecționării de specialitate și instruirii prin organizarea seminarelor, atelierelor și campusurilor; dezvoltarea turismului în domeniul culturii; precum și diferite activități inforamțional-documentare în domeniul culturii și artei.

Realizara acțiunilor și proiectelor, prevăzute prin Programele anuale, finanțate, în cea mai mare parte, din Bugetul Provinciei Autonome Voivodina, se desfășoară de coordonatorii departamentelor ICRV și colaboratorii Institutului de Cultură al Românilor din Voivodina. Totodată, mijloacele necesare pentru desfășurarea activității și realizarea Programelor ambițioase, pe lângă mijloace asigurate de fondator din bugetul provincial, Institutul de Cultură le poate asigura din veniturile realizate pe baza propriilor activități, din diferite fonduri, fundații, donații, contribuții și sponsorizări ale persoanelor juridice și fizice autohtone și străine.