Patrimoniul cultural al românilor din Voivodina

Patrimoniul cultural al românilor din Voivodina, cu principalul scop de a aproteja bunurile culturale, materiale și spirituale, moștenite de predecesorii noștri din aceste spații, precum și de a prezenta edificiile, monumentele, obiectele muzeale, obiectele de cultură și artă, respectiv materialele, documentele și cărțile vechi și rare, păstrate în arhivele istorice, bisericile, bibliotecile și colecțiile private, care, adunate la un loc, denotă continuitatea și identitatea etniei noastre din aceste ținuturi, promovând valorile naționale, culturale și spirituale a românilor din Voivodina. Proiectul a fost inițiat în anii 90 ai secolului trecut, de Societatea (Fundația) Română de Etnografie și Folclor din Voivodina, odată cu ideea fondării unui Muzeu Etnografic al Românilor din Voivodina, iar, urmărind standardele Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură, mai cunoscută sub abrevierea UNESCO, Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina s-a atașat la realizarea proiectului imediat după fondarea instituției în anul 2008.

În urma cercetărilor efectuate, cuprinde documentele, scrisorile, memoriile, protocoalele despre românii bănățeni, păstrate în arhive și muzee, biblioteci și biserici, case parohiale și colecții private, apoi toate bisericile ortodoxe române din Voivodina,  cărțile vechi românești de patrimoniu, păstrate în arhivele bisericilor românești, sârbești și în mănăstirile din Voivodina, precum și iconostasele bisericilor ortodoxe sârbe, sculptate sau picate de meșteri români și picturi ale acestora păstrate la instituții culturale voivodinene. Prima fază a proiectului ambițios, cea de întocmire a unui tablou al bunurilor culturale ale românilor din Voivodina, cuprinde și biblioteci și fonduri de cărți românești, biblioteci sătești și biblioteci particulare, colecționari privați de port popular, țesături, cusături, brodării și bogăția lăzilor de zestre. Astfel, conform Progarmului de Activitate și Planului editorial pe anul 2012, în luna noiembrie 2012 apare volumul masiv Patrimoniul Cultural al Românilor din Voivodina, al cărui autor este Costa Roșu.